1. Beheer

Deze site wordt door Beauty Salon JOYS vanuit Nederland beheerd en voldoet aan de Nederlandse wet. De site is ontwikkeld voor alle geïnteresseerden over de hele wereld.

2. Copyright

Materiaal van deze site mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, naar een andere computer worden verstuurd, op een elektronisch prikbord worden geplaatst, worden gewijzigd of op enigerlei wijze worden verspreid. Wel is het toegestaan om één kopie van het materiaal op een stand-alone computer voor privé-thuisgebruik te downloaden, mits u alle auteursrechtelijke berichten en andere handelsmerken intact laat. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website of binnen een andere computeromgeving is verboden.

3. Voorbehoud typefouten

Hoewel Beauty Salon JOYS voldoende aandacht besteedt aan het correct en up to date houden van haar site, geeft Beauty Salon JOYS geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Beauty Salon JOYS accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

4. Auteursrechten foto's

Beauty Salon JOYS heeft haar uiterste best gedaan om van alle gebruikte foto's op haar website de auteursrechten te achterhalen. In gevallen waarbij alsnog blijkt dat er op foto's auteursrechten rusten zullen deze indien dit bekend is gemaakt bij Beauty Salon JOYS onmiddellijk worden verwijderd.

Beautysalon Joys heeft niet de intentie om inbreuk te maken op auteursrechten van anderen of daardoor schade aan te richten. Al de gebruikte foto's zijn te goeder trouw of met toestemming geplaatst op de site.